Spurte om råd i betent skattesak – her er svaret

Kan Øystein Rudi slippe å betale eiendomsskatt for låven på Rudi gard? Ordfører Ole Tvete Muriteigen ba Finansdepartementet om svar.