LO Innlandet tar avstand fra grupper og markeringer som uttrykker en ideologi hvor etnisk diskriminering og ytterliggående holdninger og mistillit til demokratiske styreformer råder. Sian (Stopp islamiseringen av Norge) er en slik gruppe.

Sian reiser landet rundt, også i Innlandet, og demonstrerer fordi de mener at landet «degenereres i raskt tempo som følge av sammensvergelsen mellom kommunister og islamister. Samfunnsfiendene har infiltrert statsmaktens institusjoner.»

I de senere årene har Norge opplevd en økning i ytterliggående og høyreekstremistiske holdninger. Det har vært flere hendelser med vold, drap og terror.

LO Innlandet vil derfor be alle om å tenke seg om, og ta klart standpunkt mot alle grupperinger som vil diskriminere mennesker på bakgrunn av nasjonalitet, utseende, kultur, legning eller religion.

LO Innlandet støtter ikke-voldelige markeringer mot Sian og lignende grupper. I felleskap kan vi hindre at historien gjentar seg selv.

Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet, Innlandet