Stadig flere får behandlingen: – Pasienter som tidligere hadde blitt blinde, kan beholde synet

Øyesykdommen våt AMD har i nyere tid fått en behandlingsmetode som forebygger synstap. Det er svært mange som har behov for denne behandlingen, og antallet øker stadig.