Stadig flere hytteeiere – 37.000 har Lillehammer som nærmeste sykehus

Det store antallet fritidsboliger gjør at det i realiteten er 117.000 personer i opptaksområdet for sykehuset i Lillehammer til enhver tid. 37.000 av disse er personer i fritidsboliger og 80.000 er fastboende lillehamringer og døler. Det viser beregninger fra Østlandsforskning.