Om ganske få år er Lillehammer sentrum forhåpentligvis fylt av folk i alle de nye leilighetene som nå er under oppføring, og så snart pandemien slipper taket, vil flere spisesteder følge etter. Stortorget er en flott plass, med den historiske Norges Bank som vegg mot øst og Snøhettas bølgende fasade mot nord. Hjørnet ned mot stasjonen er også et stykke gedigen arkitektur. Hvis parkering under bakken, med heis opp til torget, kan realiseres, vil torget slik det er i dag få stor verdi. Da er det bare bilene som må bort. Kanskje vil til og med Allis trives der og flytte tilbake!

Derfor bør vi vente med et slikt inngripende prosjekt som en ny kunsthall vil være. Prøv heller å få til et kulturhus på Lurhaugen til byjubileet, slik at kulturskolen kan flytte dit, med snøfri parkering under bakken og en spennende gangbro - en ny twist - til sentrum. Skjønner at noen gjerne vil hoppe etter Hoff, men det kan lett ende med både fall og brukket rygg!

Nan Bentzen Skille, Lillehammer