Gå til sidens hovedinnhold

Stampa - fortsatt idrettens pulserende hjerte?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Lokale fotballklubber har stiftet selskapet Bak selskapet Lillehammer Fotballhall AS. Private investorer har uttalt vilje til å være med på finansieringen av hallen, men da i kombinasjon med bygging av næringsarealer og boliger/studenthybler på området. Lokal breddeidrett kan få en kjempeløft ved at det bygges en fotballhall på Stampesletta.

Ballen ligger nå på lokalpolitikerne banehalvdel. Prosjektet er planlagt på kommunal grunn. Formannskapet i Lillehammer har gjort et positivt vedtak, men akkurat nå har vi inntrykk av at vedtaket er fylt med mye «kanskje». Blant annet fordi Anders Brabrand (Ap) mener kommunal grunn gjerne kan brukes til idretts- og kulturaktiviteter, men at kommunen ikke bør avgi offentlig grunn i byens kanskje viktigste område for idrett, friluftsliv og rekreasjon. Han er opptatt av at et langsiktig offentlig eierskap til området er viktig.

Dette er ikke saken for politisk prinsipprytteri

Lillehammer kommune står i en krevende situasjon på flere områder. Kommunen skal spille en viktig rolle i tilrettelegging for idretten, og i særdeleshet for breddeidretten. De økonomiske forutsetningene for et slikt engasjementet er ikke hva de burde være. I et slikt perspektiv må også Lillehammer Ap vurdere om det langsiktige, offentlige eierskapet er avgjørende, eller om det er mulig å sikre at Stampesletta på annet vis også i framtida kan være et pulserende hjerte for lokalidretten, gjerne i kombinasjon med andre formål.

Lillehammer FK, Faaberg Fotball, Lillehammer Kvinnefotballklubb, Roterud IL og Vingrom IL har tatt et godt initiativ på vegne av sine medlemmer. Nå må administrasjonen i kommunen sørge for å gi politikerne et beslutningsgrunnlag som viser hva dette betyr for idretten, og som også gir oss et byutviklingsperspektiv på saken. Dette er ikke saken for politisk prinsipprytteri, det har verken kommunen eller idretten råd til.

Tidligere Ap-leder: – Hvorfor skal kommunen gi bort verdifull tomt til næring, bolig og fotballhall?

Kommunen foreslår å gi bort denne tomta: – Dette er en glede

Halvveis i kriseåret: – Vi må skjære ytterligere ned

Nærmere fotballhall på Lillehammer enn noensinne