Fagforbundet Innlandet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets Innlandet støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

Krigen, som president Vladimir Putin har satt i gang, har ført til den mest omfattende og ødeleggende krigen i Europa siden andre verdenskrig. Tusenvis av barn, kvinner og menn er drept, og enda flere er blitt såret. Millioner av ukrainere er på flukt fra krigens grusomheter. De menneskelige lidelsene og ødeleggelsene er uutholdelige.

Ansvaret for å avslutte krigen ligger hos president Putin og hans regime. Vi oppfordrer våre fagforeningskamerater i Russland til å stå sammen med oss i kravet om umiddelbar stans i krigshandlingene. Bombingen, volden og ødeleggelsene må erstattes av dialog og forhandlinger.

Krigen har utløst den største flyktning katastrofen i Europa siden andre verdenskrig. Alle europeiske land har nå en plikt til å ta imot mennesker som må forlate sine hjem. Framover vil et økende antall ukrainske flyktninger søke trygghet i Norge. Fagforbundet ønsker dem velkommen. Våre medlemmer vil jobbe aktivt for at de skal finne seg til rette i de norske lokalsamfunnene.

En stor andel av flyktningene er skilt fra familiemedlemmer. De fleste er barn, kvinner og eldre som fortsatt har ektefeller og nær familie hjemme i Ukraina. Flyktningene har behov for bolig, livsopphold og arbeid, men også velferdstjenester som barnehage, skole og helsehjelp. Det er grunn til å anta at det vil komme mange mennesker som er skadet i krigen, og som har behov for fysisk og psykisk helsehjelp.

Fagforbundet oppfordrer regjeringen til å øke bevilgningene til kommunene, slik at flyktningenes behov blir ivaretatt. Vi vil gjennom partsarbeidet bidra til å øke bemanningen og ta hele laget i bruk i kommunene, med et spesielt søkelys på pressede områder som barnehage, skole og helsevesen.

Fagforbundet Innlandet vil understreke at det er president Vladimir Putin og hans regime som har ansvaret for krigen i Ukraina, – ikke det russiske folket. Derfor reagerer vi sterkt på meldinger om at russere bosatt i Norge er blitt utsatt for hets og trakassering. Fagforbundet organiserer mange som på en eller annen måte er berørt av krigen, og vi skal slå ring om alle. Ingen skal utsettes for hets eller utestenging på grunn av sin bakgrunn. Mer enn noen gang er det viktig at vi slår ring om fellesskapet vårt.

Karianne Sten Solheim, nestleder Fagforbundet Innlandet