Står i fare for å miste odelsgarden - vil gi den videre til datter (18)

En måned før fristen går ut, varsler eieren av garden i Ringebu at familien nok en gang vil søke om å få utsatt boplikten.