Norddølene har nådd en milepæl. Det er klartfor byggestart på Otta. Brikkene er lagt på plass på avklarende vis. Med kommunal risikokapital i bunnen for et nytt industribygg, og med tunge aktører fra den private delen av norsk kjøttindustri på laget, investeres det 300 millioner kroner for etter hvert å huse flere enn 50 arbeidsplasser.

Konsernsjef i Fatland, Terje Wester har sagt opp jobben sin i konsernet. Han blir direktør på Otta. Hans forrige arbeidsgiver Fatland kunne tilført et slakteri på Otta et betydelig slaktevolum. Akkurat nå er ikke Fatland en del av planen, og dette er kanskje prosjektets største svakhet. Tilgangen på slaktedyr er en vesentlig suksessfaktor. Ingen av de to tunge aktørene som sitter igjen, Jæder og Grilstad, kan tilføre Otta det Fatland kunne tilført i så måte. I praksis må det bety at forventningene til leveranser fra bønder i Gudbrandsdalen skrus noe opp.

Presset på bonden øker. Noen måneder etter bondeopprøret, handler norsk landbruksdebatt først og fremst om lønnsomhet. Nortura viser hvordan rasjonalisering og nedlegging, som på Otta, ender med noen ekstra kroner i produsentens pung. Produsenter i Gudbrandsdalen rammes av lojalitetskonflikt i valget mellom det som har vært bondens eget selskap og en nyetablering i egen region. Når det varsles snarlig byggestart for slakteriet, må det bety at mange av dem har landet på Gudbrandsdal slakteri sin side. De må tro på at dette betyr lønnsomhet, også for bøndene.

Fortsatt gjenstår et betydelig arbeid før de første pølsene kan kjøres fra Otta og ut i butikk. Vi savner et sterkere engasjement for matfaget generelt, og kanskje for slakting og skjæring spesielt. Med industri må det også bygges kompetanse, om ikke også dette skal bli en arbeidsplass dominert av importert arbeidskraft som ikke slår rot.