Dersom planlagte
etableringer lykkes, vil kommunene i Nord-Gudbrandsdalen måtte legge til rette for tilflytting. Både i Sel og i Vågå er tilgangen på byggeklare tomter diskusjonstema. Noen tomter er klare. Nye boligområder krever lange planprosesser. Dessuten gjør statlige krav til både rassikkerhet, flomsikkerhet, avstand til kollektivknutepunkt og andre forhold at selv romslige bygder sliter med å finne nye boligområder.

I Sel arbeides det med ny arealplan. Kommunen er således allerede godt i gang med den viktigste delen av det som er en lang prosess. Ordfører Eldri Siem (Sp) har kalt det et «luksusproblem» dersom kommunen får så mange nye arbeidsplasser at det går på boligmarkedet løs. Det betyr ikke at det er lett å løse. For dette handler åpenbart om mer enn å finne egnede arealer som også staten aksepterer.

Deler av landet sliter med stort press og galopperende priser i boligmarkedet. Store deler av Gudbrandsdalen sliter med det motsatte. Her er ikke bygging og kjøp av bolig første investeringsrunde i en karusell, der de neste rundene handler om å selge med gevinst for å reinvestere i noe større. Her har kjøp eller bygging av nytt vært ensbetydende med stor risiko for tap, dersom planen om å leve hele livet i boligen av en eller annen grunn slår feil.

For kommuner som forsøker å gjenreise vekst i folketallet, er dette en like stor utfordring som tilgangen på egnede arealer. Dette bør også statlige myndigheter være klar over. Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av økonomiprofessor og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman har pekt på dette, uten at regjeringen så langt har fulgt opp med tiltak.

Norddølene bør invitere staten til å prøve ut ordninger for å stimulere boligbyggingen i regionen. Det vil kunne være et godt bidrag til regional omstilling.

Industrivekst gir utfordringer: – Vi mangler tomter og boliger

Nytt slakteri: – Vil være utløsende for hele markedet i norddalen, mener eiendomsmegler

Advarer mot boligmyte: – Du kan bli sittende med et boliglån du ikke vil ha