Staten har motsegn på Gjendeosen-plan

Fylkesmannen og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motsegn til reguleringsplanen for Gjendeosen -Reinsvangen i Vågå. No kan den bli forsinka.