– Det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er stor grad av usikkerhet på mange områder og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud, sier statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland, i en pressemelding.

Søyland vil presentere statens tilbud. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, vil være til stede.

Tilbudet skulle opprinnelig legges fram onsdag 4. mai.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte forrige onsdag et rekordhøyt krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen. I fjor forlangte bøndene 2,1 milliarder.

– Norsk landbruk trenger en snuoperasjon, og dette kravet representerer starten på denne snuoperasjonen, sa bondelagsleder Gimming den gang.

Bøndene krever 2,4 milliarder kroner i kompensasjon for økte kostnader i 2021 og ut 2022. Kravet for neste år har en ramme på 9,2 milliarder kroner.