Vi har mye skog her i landet. Mye av den eier vi i lag. Det er sånn vi vil ha det. Vi må forhindra at høyresida selger enda mer av fellesskapets arv til de få. Det kan vi gjøre enkelt: Vi må felle høyreregjeringa!

Statens skoger er vår. Den er naturens gave til fellesskapet. Høyresida vil gi den i gave til fåtallet. Slik den vil privatisere annen statlig eiendom og offentlige tjenester. Vi vet hvem det tjener: Det er ikke vanlige folk. Derfor er vi som samfunn heller ikke tjent med høyresida og dens markedspolitikk!

Vi har dype skoger i Norge. Vi har lange tradisjoner for å utnytte naturen på en fornuftig og forsvarlig måte. Skogen er en viktig næring i norsk historie, og må få ny næring framover. Skogen har også vært en historisk viktig arena for kampen mellom arbeidsfolk og kapitalkrefter. Skogskampen er ikke over. Den er fortsatt viktig.

Skogen er en symbolsak. Statens, fellesskapets, skoger er en høyst reell kamp om eierskap til store verdier. Kampen for statens skoger er et forsvar mot høyresidas feilslåtte eierskapspolitikk. Forsvarlig forvaltning av skogen er også en test på om vi som samfunn vil investere i bioenergi og klimakutt. Om vi vil satse på skogen.

Skogen er en verdikamp. Statens skoger er verdifulle, politisk, sosialt og økonomisk. Nasjonal kontroll med naturressursene er vesentlig, også i vår tid. Statlig eierskap er enda viktigere enn før. Skogen er verdifull i et klima- og karbonperspektiv; den er av uvurderlig verdi for biologisk mangold og folks trivsel.

Arild Kjempekjenn, distriktssekretær, LO Stat
Tor Kristian Godlien, leder LO Stats fylkesutvalg Innlandet