Statlig svikt i beredskapen

SVIKT: Regjeringen og Erna Solberg bidrar til svekket beredskap i distriktene.

SVIKT: Regjeringen og Erna Solberg bidrar til svekket beredskap i distriktene. Foto:

DEL

GD MENER 
Det står for dårlig til med beredskapen i distriktene. Konklusjonen tilhører tankesmia Agenda. Mandag ble et notat lagt fram. I flere punkter oppsummerer Agenda hvor dårlig det står til.

Et gjennomgående trekk er hvordan Staten er årsak til den dårlige situasjonen. Regjeringen har nedprioritert Sivilforsvarets ressurser og kapasitet. Myndighetene har etablert et rapporteringsregime som mer er byråkratiserende enn stimulerer til slagkraftig beredskap. Og myndighetene – les: Regjeringen – er ansvarlig for etablering av anbudsprosesser som splitter beredskapen, mener Agenda.

Beredskapsarbeid blir stadig viktigere. Vi ser det ikke minst i vårt distrikt, med et økende antall situasjoner der trusler mot liv, helse og fysiske ødeleggelser rammer oss. I slike situasjoner ser vi hvordan kommunal beredskap og lokale ressurser raskt kommer på plass. På mange måter framstår den lokale beredskapen som styrket.

Beredskap skulle være god Høyre-politikk - også i distriktene

Det er likevel et trekk at det statlige engasjementet bygges ned. Den lokale beredskapen blir derfor mer sårbar, konkluderer Agenda. Dette erkjennes etter hvert også langt inn i regjeringspartiene. Det samme gjelder for Sivilforsvarets kapasitet.

I oppkjøringen til neste års stortingsvalg vil det være viktig å få økt oppmerksomhet om hvordan Regjeringen og dens partier vil ivareta videre beredskap. I første omgang vil det sikkert bli forsøkt bestridt at Agendas konklusjoner faktisk er dekkende. Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil neppe erkjenne det som distriktene opplever.

Beredskap skulle være god Høyre-politikk. Det er viktig å ta vare på trygghet og verdier. Derfor er det underlig at det må til en politisk kamp for å trygge beredskapen – også i distriktene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags