LILLEHAMMER: Fredskonferansen "Dialogbyen Lillehammer" skal markere 100-årsjubileet for avslutningen av 1. verdenskrig, men hovedformålet er ifølge leder Alfredo Zamudio ved Nansen Fredssenter å samle grasrotaktivister og menneskerettighetsforkjempere fra hele verden.

Les også: X Games får 18 millioner i revidert budsjett: - Dette er så bra som det kunne blitt

– Formålet er å gi aktive fredsforkjempere som er midt i ilden et nettverk der de kan utveksle erfaringer. Den energien et samfunn i fred kan gi til folk som er midt i helvetet, er utrolig viktig.

Det skal også arrangeres et møte for beslutningstakere på høyere politisk nivå, om viktige og glemte konflikter og med formål å utarbeide et dokument om FNs bærekraftsmål mot 2030 og verdens agenda for fred.

– En slik konferanse krever store koordinerende ressurser, og vi har allerede fått støtte fra fylke, kommune og Norges Rederiforbund, men statsstøtten gjør det mulig for oss å forberede oss til et så stort arrangement, sier Zamudio.

Les også: Lillehammer tapte mot Arendal i kampen om statlige arbeidsplasser

Fredskonferansen får støtte fra flere FN-organisasjoner, og skal samarbeide med BMW Foundation om «toppmøtet». Høgskolen i Innlandet har sagt seg villig til å arrangere fagseminaret om 1. verdenskrig, og mange tunge kulturaktører i Lillehammer skal samarbeide med Nansen Fredssenter om fredsrelaterte kulturinnslag fra 18. til 26. juni neste år.

– Dette blir nesten som et X-games for politikere, sier Venstres Ketil Kjenseth, som har kjempet for å få finansieringen av fredskonferansen inn i revidert statsbudsjett.

Ifølge Alberto Zamudio ønsker Nansen Fredssenter å arrangere Fredskonferansen jevnlig, men han vil ikke forskuttere hvor ofte det kan være snakk om.

Les også: Mjøsa som kunstprosjekt