Førstkommende onsdag legger regjeringen fram sitt forslag for neste års statsbudsjett. De fleste sektorer har bedt om ekstratiltak etter mange tøffe måneder med koronakrise. Det knytter seg derfor stor spenning til hvordan regjeringen vil løse den ekstraordinære situasjonen.

Kommunene er blant dem som er spente. Hvorvidt det kommer ekstra støtte i statsbudsjettet har ikke alle kommuner tatt for gitt. Men de første lekkasjene fra statsbudsjettet gir et positivt glimt. Regjeringen vil sette av rundt 25 milliarder kroner til å håndtere koronapandemien neste år. Statsminister Erna Solberg vil foreløpig kun si at regjeringen vil bruke store summer på helsehjelp og beredskap, men også penger på kommune, kollektivtransport og politi. Hva dette vil ha å si for kommunene er ikke lett å si før detaljene presenteres onsdag.

Det er på tide at regjeringen lytter til kommunene

Kommunene trenger å få endelig avklart om de får kompensert alle koronarelaterte utgifter, slike helseminister Bent Høie (H) tidligere har sagt. Det er vanskelig å lage et kommunebudsjett for neste år, når økonomien er uviss. Mye tyder på at Kommunenes Sentralforbund (KS) har rett når de påpeker at kommunene hadde for lite å gå på da koronakrisen kom. Lave overføringer fra regjeringen til kommunesektoren over år har gitt kommunene mindre å rutte med. 179 kommuner hadde et negativt resultat i 2019. Det var dobbelt så mange som året før.

Forrige uke provoserte Høie kommunene kraftig da han sa til VG at han så tendenser til at kommuner skylder på korona «når de legger opp til budsjetter som ikke går i hop». Ordføreren i Øyer var blant dem som sa klart ifra at det ikke er sant.

Øyer, som mange andre kommuner, trenger at regjeringen ser på de faktiske tallene. En reiselivskommune som Øyer kan ha større behov for økonomisk hjelp, enn en kommune som i ikke like stor grad merker konsekvensene av korona.

Det er på tide at regjeringen lytter til kommunene og tar hensyn til de ulike kommunenes behov. Statsbudsjettet bør være et positivt steg i riktig retning.