Det skjedde i de dager (i 2013) at det utgikk et budskap fra Høyre om at Erna Solberg ville bli statsminister i «et av verdens rikeste land», og «i et av verdens beste land å bo i». I «et land med små forskjeller» – som skal omskapes til et «velferdssamfunn».

Med seg på ferden fikk Erna Solberg og Høyre de tre vise partiene Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. De bestemte at «velferdsstaten» skal avfinansieres og avvikles, gjennom store skatte- og avgiftslettelser, og ved å privatiseres offentlige virksomheter og verdier som bidrar til å finansiere den. I et rom på Stortinget skulle «velferdssamfunnet» fødes.

I dag – seks år senere – er «velferdssamfunnet» vokst seg til, og er erstattet med «velferdsstaten».
«Velferdssamfunnet» forteller oss blant annet om Torgeir Haukdal Jonsson og Torunn Torlaksdottir, på 59 år fra Kvelde i Vestfold, som har solgt unna møblene og verdiene sine, lagt ut huset for salg, og vurderer å skille seg av økonomiske grunner. Årsak: «Velferdssamfunnet» vil ikke betale arbeidsavklaringspenger (AAP) lenger, eller annen støtte. Det har medført at Torgeir har mistet sin inntekt – noe som skjedde rett før en større medisinsk operasjon. Ekteparet er i dag avhengig av hjelp fra barn og andre for å leve i Erna Solberg sitt «velferdssamfunn».

Imens gir den samme Erna Solberg mellom 20 og 25 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser – hvert år. VG skrev i 2014 noe slikt som at de 130 000 rikeste tar så godt som hele den kaka.
– Fordelingspolitikken foregår etter dette prinsippet. Medieoppslag forteller at milliardæren Petter Stordalen har tatt ut 585 mill. kroner i utbytte på de siste fem år, mens Choice-ansatte får 15 øre i lokalt tillegg pr. time. Hvem er det da som gjør Petter Stordalen rik?
– OECD, sammen med SSB, har beregnet at de rikeste har fått rundt 30 milliarder kroner i avgiftslettelser på EL-biler (kilde: nyhetssendinger 16.12.2019)
– Selskapsskatten er satt ned fra 28 til 23 % de siste årene. Vi ser at disse pengene (og skatte- og avgiftslettelsene) skaper ikke nye arbeidsplasser slik de skulle, men havner i private lommer – mye trolig i skatteparadis. (Utgjør ca. 12,5 milliarder kroner over 5 år)
– Dagens Næringsliv (DN) omtalte den 14.12.2019 om hvordan Norges rikeste plasserer inntektene fra salg og overskudd i skattefrie private holdingselskaper. Hvor om lag 200 milliarder kroner er på denne måten unndratt beskatning.

Dette for å nevne noe. Imens ønsker vi hverandre god jul og godt nytt år.

Hvor ble det av solidariteten, empatien og omtanken for hverandre? Den stjerna lyser i hvert fall ikke over Erna Solberg-regjeringen.

Jørund Hassel, Lillehammer