Gå til sidens hovedinnhold

Stenger alle skoler på Lillehammer: – Trøbbel med drift av skolene

Kriseledelsen i Lillehammer kommune har i dag kommet fram til at det blir hjemmeopplæring på alle skoler fram til juleferien.

Kriseledelsen har bestemt at det blir hjemmeopplæring fram til jul.

– Vi har akkurat sendt ut informasjon til de ansatte i skolene, sier kommunedirektør Tord Buer Olsen til GD.

I meldingen står det følgende:

Kriseledelsen har på møtet i dag kommet fram til følgende:
Det blir hjemmeopplæring for alle trinn f.o.m. i morgen 16.12. Og fram til jul. Det vil bli et tilsynstilbud for barn i 1.–4. klasse og barn med spesielle behov/sårbare barn.
Dette begrunnes ut fra samfunnshensyn. I tillegg er det vanskelig å bemanne skolene. Det er mange ansatte i karantene, som venter på prøvesvar mm.

Ikke bare grunnet smittevern

Det er altså ikke bare på grunn av smittevern at skolene nå stenges fram til jul.

– Det er en situasjon hvor vi har trøbbel med drift av skolene. Så er vi også på vei inn mot en høytid med mye følelser knyttet til det. Da blir det en totalvurdering som gjør at vi mener det er hensiktsmessig å innføre hjemmeundervisning. Det er ikke isolert sett et smitteverntiltak, utdyper Buer Olsen.

- Hva gjør foreldre som må ha barna i skolen?

– Det blir et tilsynstilbud til barn i 1.–4.-klasse og sårbare barn. Det utvises stor romslighet her, sier han.

– Kritisk lav bemanning

Skolesjef Trond Johnsen i Lillehammer kommune sier til GD at skolene i Lillehammer har hatt utfordringer med bemanningen.

– Vi har hatt kritisk lav bemanning på enkelte trinn, sier han.

Nå er det registrert smitte ved fire skoler i grunnskolen på Lillehammer.

– 70-80 av de ansatte i grunnskolen er i karantene fordi de har vært nærkontakter til smittede, sier han.

I tillegg har mange lærere fulgt rådene og holdt seg hjemme hvis de har følt seg syke, og i påvente av testresultater.

– Jeg mener det er lagt ned en formidabel innsats fra de ansatte for å holde skolene i gang, sier han.

– Har det tæret ekstra på lærerressursene som har vært igjen på skolene?

– Ja, og det mener jeg det nå er viktig å ta inn over seg. I disse tider har det vært viktig at barna kommer på skolen, møter venner og opplever et godt læringsmiljø. Nå trenger skolene en liten pust i bakken slik at vi kan holde det gående etter jul, sier han.

Lærere i karantene bidrar

Johnsen påpeker at mange lærere som har vært i karantene, nå kan bidra i hjemmeundervisningen.

– For noen skoler blir det nå enklere, sier han.

– Har det vært et press fra lærere og foreldre for å stenge skolene?

– Det har vært bekymringer fra elever, foreldre og ansatte. Når man får beskjed om at man er nærkontakt til en smittet, er det ikke rart at folk blir bekymret, sier Johnsen.

Skolesjefen håper på at skolene i Lillehammer vil begynne som planlagt på nyåret.

– Det håper jeg virkelig. Vi har nå fire skoler med smitte, så det blir spennende å utviklingen. Det er viktig at foreldre nå følger opp slik at de generelle smittevernreglene med håndhygiene og sosial avstand følges. Det er også viktig at ungdom ikke samles i store grupper rundt omkring i byen, sier han.