Bane NOR jobber med å drifte, vedlikeholde og modernisere jernbanenettet i Norge. Nå stenges trafikken på Dovrebanen for å ruste opp strekningen fra Innlandet til Trøndelag. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen.

I helga skal det blant annet byttes ut skinner, sviller og sporveksler.

Helt nødvendig

– Vi stanser all vanlig rutetrafikk i helgen for å få tatt unna et etterslep på vedlikehold. I tillegg skal vi fornye deler av jernbanen, opplyser Thor Brækkan, områdedirektør i Bane NOR.

Klimaet i Norge gjør at arbeidet må skje etter at tælen er ute av jorden. Det betyr at Bane NOR må få gjort mye når jernbanen stenges og erstattes med buss-for-tog.

– Vi ønsker jo alltid å gi de reisende et godt tilbud. Dette arbeidet er imidlertid helt nødvendig og kan ikke gjøres mens det går tog på linja. Vi skal stå på døgnet rundt for å holde stengetiden så kort som mulig, sier Brækkan.

Arbeidsmaskiner i full fart på jernbanen

Etter påske jobbes det stort sett hver helg på jernbanen – ett eller flere steder i landet. Dette er nøye koordinert og planlagt, gjerne ett år i forveien. Målet er at vi skal stenge jernbanen i så kort tid som mulig, og få jobbet mest mulig effektivt, til beste for de reisende og godstransportørene.

Derfor vil det pågå arbeider fra tidlig morgen lørdag til tidlig mandags morgen, med 300 medarbeidere i sporet fra Hamar til Trondheim.

– Vi gjør oppmerksom på at vi hele tiden vil ha våre egne arbeidsmaskiner i full fart på jernbanen. Så det er fortsatt forbudt, og forbundet med stor fare, å oppholde seg i og ved sporet, poengterer Brækkan.