Sterkt imot hytteutbygging i Mesnali: – Vi ønsker ikke Sjusjøen-tilstander

Grunneieren av Bjørkhaugen Nordre i Mesnali ønsker legge ut inntil 15 nye hyttetomter langs Sør-Mesna. På sikt kan det bli dobbelt så mange. Den lokale hytteforeningen er imot utbyggingsplanene: – Vi ønsker ikke Sjusjøen-tilstander ved Sør-Mesna.