Stiftelsen Lillehammer Museum får 75 mill. av staten. Direktøren frykter konsekvensene ved regional finansiering

Stiftelsen Lillehammer museum går spennende tider i møte. Dersom Stortinget ender opp med å gi regionen ansvar for museumssektoren, kan det få store følger på sikt, sier administrerende direktør Jostein Skurdal ved Stiftelsen Lillehammer museum.