Stiller klinkende klare sykehuskrav

Politikere i Nord-Gudbrandsdal hever røsten og stiller klare krav for å fortsette å støtte planene om nytt mjøssykehus.