(Ringsaker Blad:) Det skriver de selv på sine nettsider.

Ringsaker Blad omtalte i april at tolv personer, 10 kvinner og 2 menn, søkte på stillingen.

Rønsholm ble tydeligvis ansett som den beste søkeren og modølen starter i stillingen 1. august.

Ringsaker kirkelige fellesråd opplyser at administrasjonslederens oppgaver blant annet vil innebære å bygge opp og utvikle administrasjonsavdelingen. Rønsholm vil også få det overordnede ansvaret med å sikre kirkens servicetilbud mot publikum, samt sikre administrative støttefunksjoner til menighetsrådene. Hun får i tillegg ansvaret for systematisk arbeid med arbeidsmiljø, HR, HMS og internkontroll i virksomheten.

– Fellesrådet skal yte god administrativ støtte til menighetsrådene. Dette krever at vi klarer å utnytte ressursene våre best mulig. Jeg gleder meg til å få Stine på laget i dette viktige arbeidet, sier kirkeverge Kai Ove Berg, og legger til:

– Stine vil tilføre virksomheten erfaring og kompetanse som vil bidra til at vi kan løse de mange spennende utfordringene vi står ovenfor, sier han.

Rønsholm sier selv, ifølge Ringsaker kirkelige fellesråd, at stillingsutlysningen med beskrivelse av arbeidsoppgaver appellerte til henne, med tanke på erfaring fra tidligere arbeidsforhold.

Modølen gleder seg til å forme rollen i samarbeid med de andre ansatte i administrasjonen, og ser fram til å bli kjent med sine nye kolleger.