Gå til sidens hovedinnhold

Stolte politikere om nye studieplasser ...

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kari-Anne Jønnes (H), Terje Rønning (V) og Charlotte Veland Hoven (KrF) la stolte fram info i GD og OA nett om nye studieplasser i Innlandet: «Å investere i kunnskap og kompetanse er den sikreste investeringen vi kan gjøre, ...» Utdannes til hva? Utdannes til å dra ut av Innlandet!

Er det ikke nettopp her den grunnleggende utfordringen befinner seg? Fylkesmennene Korsæth og Johnsen fokuserte på den i oktober 1999: Forgubbingen! Og fylkesmann Tremoen fulgte opp nesten 20 år senere.

Østlandsforskning kom med tilsvarende konklusjon i april 2015 om Valdres' manglende samhandling med fylket for øvrig – unntatt Gjøvikområdet. Når nå to fylker er i begynnelsen til å bli ett, bør det ikke bli enda tydeligere for dem som gidder å se: Mangelen på øst – vest samband som legger til rette for samhandling?

Ja, hvordan skal de to fylkene kunne samhandle optimalt uten manglende øst – vest samband? Er ikke samhandling mellom folkene i de to fylkene selve grunntanken for sammenslåingen? Veisamband mellom dalførene = veisamband Trysil – Bergen.

Regjeringen la fylkesmannens kontor til Lillehammer. I ettertid var det nok et alt for svakt signal. Utilstrekkelig oppmerksomhet har vært viet de sterke geografiske fragmenteringene som er, og har vært der lenge, i Innlandet. Mye hadde forløpt annerledes om regjeringen også hadde tatt med øst – vest veisamband som del av sin beslutning.

Det er å håpe at øst – vest sambandene, hvor Rena – Lillehammer – flyplassen – Fagernes/Leira er det viktigste, får topp politisk prioritet. Her er forutsetningen for at Innlandet skal kunne utvikle seg slik at kandidatene som utdannes – også blir!

Paul Barkve, Oslo