Gå til sidens hovedinnhold

Stopp heksejakten på eldre bilførere!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge Det Norske Akademis ordbok, er heksejakt- i overført betydning - forfølgelse av mennesker som gjøres til syndebukker eller (feilaktig) påstås å utgjøre en trussel.

Stortingsflertallet vedtok 9.feb.,- etter forslag fra SV og med støtte fra Ap,Frp og Rødt, å fjerne kravet til obligatorisk helseattest for eldre bilførere. Dette blant annet basert på forskning, utredninger og erfaringer fra Sverige, Danmark og Tyskland, men også Norge.

Hvordan blir så eldre bilførere vurdert i våre naboland?

I Sverige behandles alle aldersgrupper likt.

I Danmark vedtok Folketinget 2-6-2017 å fjerne de obligatoriske helseattestene for eldre. Folketinget konkluderer: «Baggrunden for lovforslaget er, at der ikke er fundet evidens for, at de gældende regler om den øvre aldersgrense på 75 år har en gavnelig effekt for trafikksikkerheden. Med lovforslaget gøres det således nemmere for ældre personer i Danmark at have kørekort, uden at der bliver gået på kompromis med trafiksikkerheden.»

I Tyskland sier sier samferdselsminister Alexander Dobrindt (CSU) til Bild am Sonntag: - Våre statistikker viser at eldre mennesker har betydelig færre ulykker enn andre sjåfører. Hvor vidt noen kjører en bil trygt, er ikke avhengig av fødselsdato, og det vil ikke bli førerkorttest for eldre med meg.«

I Norge har Senior Høyre har påpekt: «De norske særreglene for fornyelse av førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse.»

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har i et svar til stortingsrepresentant Bård Hoksrud, hevdet at stortingsflertallets vedtak om fjerning av obligatorisk helseattest «- vil gi flere drepte og hardt skadde på veiene våre.»

Stortinget er det øverste maktorganet i Norge. Ordene «All makt i denne sal» (Johan Sverdrup 8. mars 1872), la grunnlaget for maktfordelingen i Norge. Regjeringen – statsråder- skal følge vedtak i Stortinget.

Byråkratiet skal lojalt følge opp vedtak,- om de er enige eller ikke i Stortingsvedtaket.

I denne saken har statsråden beskyldt Stortingets flertall for ikke å ta hensyn til trafikksikkerheten. Enkelte i byråkratiet og Trygg Trafikk har offentlig hevdet at Stortingsvedtaket er «hårreisende.»

Ifølge statsråden skal en ny utredning foreligge 1.okt.

Samferdselsstatsråden leder an i en Kafka-prosess hvor det ikke bare er eldrebefolkningen som blir skadelidende, men er til stor belastning for tilliten til politikere, til «byråkratiet»,- til maktfordelingen.

Er det ikke på tide å følge opp Stortingsvedtakene fra 9.feb. og 27. mai, og få en ende på denne «heksejakten» av eldre bilførere?

Målet må være en behandling av eldre bilførere som i våre naboland!

Det er stortingsvalg i september. En eldre person sa til meg: «Politikere og leger kan behandle meg nedlatende, nedverdige meg og ta fra meg førerkortet og livsmotet, men en ting kan de ikke ta fra meg, – og det er stemmeretten!»

SV ved samferdselspolitiske talsmann Arne Nævra, skal ha stor ros for å fremme og fronte saken i Stortinget og i media. Likeså Aps Sverre Myrli og Tor-Andre Johnsen og Bård Hoksrud fra Frp og Bjørnar Moxnes fra Rødt, som utgjorde flertallet i Stortinget.

Sp fremmet et nesten likelydende forslag i 2018. Ved avstemningen i Stortinget den 9.feb. gjorde de en «kuvending.»

Hva om vi eldre-velgere i hele Norge fant ut at vi ville stemme på partier som ville fjerne alle former for aldersdiskriminering? Vi er mange, vi er samfunnsbevisste og vi bruker stemmeretten vår! Resultatet ville bli et «politisk jordskjelv»!

Sverre Gran, V. Gausdal