To store arbeidsgivere kan bidra til at Lillehammer eller Hamar får nye arbeidsplasser og forhåpentligvis flere innbyggere. En privat bedrift og en offentlig. Norconsult og NAV peker begge på Lillehammer og Hamar. To byer som kjemper om de samme arbeidsplassene.

NAV skal samle 70 faste ansatte på Lillehammer, og 50 faste ansatte på Hamar på ett sted. Norconsult skal rekruttere 10 nye medarbeidere til Lillehammer og Otta, men ledelsen erfarer at det er enklere å rekruttere til Hamar.

Begge arbeidsgiverne viser til det samme, at god infrastruktur, gode pendlemuligheter og lengden på reiseveg kan være avgjørende. Hamar ligger i pendlingsavstand til Oslo. Det gjør det enklere for en familie å flytte dersom bare én har fått jobb. Raskt utbygging av krysningsspor på flaskehalsene mellom Hamar og Lillehammer er viktig. Sammen med andre tiltak på strekningen, kan det presse reisetida ned. Skal Ap og Sp virkelig løfte distriktene, må partiene prioritere raskere jernbane mot Lillehammer og andre satsinger utenfor Oslos innerste pendlersirkel.

Sp og Ap må raskt bli enige om hvordan de skal stanse mer sentralisering

Sammenslåingen av NAV er et resultat av Solberg-regjeringen sin sentralisering. Denne bør en ny regjering stoppe. Dilemmaet er at som med mange andre sammenslåinger, har prosessen allerede kommet langt. Sp og Ap må raskt bli enige om hvordan de skal stanse ytterligere sentralisering.

Distriktsoppgjøret som har gitt partiene makt, er et opprør mot sentraliseringen. Sentralisering er å samle statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i de mest sentrale byene. Hamar er allerede hovedsete for fylkeskommunen. Nå må NAV være sitt ansvar bevisst og selv sørge for at ikke kun de mest sentrale arbeidsplassene beholdes. NAV har et spesielt ansvar for å sikre en balansert utvikling rundt Mjøsa og i dalførene.