Regjeringen Solberg viser stor iver til å reformere og endre offentlig sektor. Dette kan få store konsekvenser for Lillehammer samfunnet. Derfor har vi fra LO i Sør-Gudbrandsdal vedtatt hovedparolen «Bevar arbeidsplassene – stopp sentraliseringen», for årets 1. mai markering.

Vi ser med stor bekymring på alle de arbeidsplassene som enten er blitt, eller står i fare for å bli flyttet fra Lillehammer og Gudbrandsdalen. Dette vil berøre mange arbeidstakere og deres familier negativt. De får lengre pendleravstander, økte pendlerkostnader, og økte utfordringer med å organisere familiens fritidsaktiviteter og sosiale liv. I tillegg kommer miljøperspektivet ved at flere må pendle.

Alle sentraliseringsreformene setter et hardt press på de offentlige arbeidsplassene i vår region. Fylkesadministrasjonen og avdelinger hos Fylkesmannen flyttes til Hamar, sentraliseringer skjer innenfor politiet, NAV, Statens vegvesen, domstolene, Posten, Høgskolen, Forsvaret og sykehusene. Dette berører mange arbeidsplasser i Lillehammer/ Sør-Gudbrandsdal.

Slike store omstillinger medfører at regionen taper viktig kompetanse, at tilgjengeligheten på en del offentlige tjenester blir svekket eller fraværende, og at de ansatte på sikt flytter med arbeidsplassene. Dette vil få konsekvenser for kommunenes skatteinntekter og for omsetningen av varer og tjenester i regionen.

Det politiske arbeidet med å sikre fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye regionen, eller etablering av nye som erstatning for tapte arbeidsplasser har ikke vært kraftig og godt nok.

Så registrerer vi at enkelte representanter fra Lillehammer Høyre prøver å bruke vår hovedparole som argumentasjon for hvorfor de må få makta i Lillehammer ved høstens valg.

Først bør Høyre sitere parolen riktig. Så bør de lære seg at 1. mai er markert fra 1890 og ikke fra slutten av 1900-tallet. Hovedkravet fra starten var 8 times dag, nei til kvinnearbeid og nei til barnearbeid. To av tre krav står ved lag i dag.

Lillehammer Høyre argumenterer med at bare de kommer til makta, ja da skal du se at det blir fart på næringslivet i Lillehammer. De sier ikke noe om hva de skal gjøre for å få det til, det blir spennende å høre.

Mens vi venter på det, kan vi reflektere over at igjennom NHO sitt kommune-NM ble Lillehammer i 2018 kåret til kommune nr. 42 i landet. I Innlandet ble vi kun slått av Hamar. Hamar opplever en sterk vekst bla på grunn av bedre utbygd vei og jernbane til Gardermoen og Oslo, som ble vedtatt og gjennomført under Stoltenbergs regjeringstid.

Regjeringens iver etter å spare penger over de offentlige budsjetter, og endre offentlig forvaltning, kan sikkert virke forlokkende på noen. Vi vet at dette går utover enkeltpersoner. Mennesker som skal ha sin hverdag til å gå opp, med jobb, familie, unger som skal på trening eller kulturaktiviteter og med egne fritidsaktiviteter. Det blir ikke lett når man blir nødt til å pendel over lengre avstander.

Istedenfor å skrive intetsigende leserinnlegg om hvor bra alt skal bli med Høyre i ordførerstolen her i byen, bør de lokale høyrerepresentantene være mer opptatt av å bevare offentlige arbeidsplasser i vår by.

LO i Sør-Gudbrandsdal, i samarbeid med partiene AP, SV og Rødt, vil bruke 1. mai dagen for å vise vår motstand mot dagens regjering og dens politikk.

Vassdokken Knut Arne

Leder LO i Sør-Gudbrandsdal