Å investere i infrastruktur og trygge veier er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å bygge Norge. Det vil komme folk, næringsliv og samfunn til gode i lang tid fremover. Hernæs i GD presterer å kritisere FrP for å ville prioritere utbygging av firefelts motorvei og påstår 20. januar at FrP kaster penger etter alt og alle. Han kan umulig ha lest vårt alternative statsbudsjett. FrP kutter kraftig i mange budsjettposter for å omprioritere pengene. Vi vil stoppe sløsingen og bygge Norge.

Mens norske politikere gladelig bruker milliarder av kroner på symbolske klimatiltak med ukjent effekt, øser ut mange titalls milliarder kroner i bistand og store summer på innvandring og integrering, vil FrP kutte utgiftene her og bruke pengene til å bygge Norge. Dette innebærer blant annet å satse på viktige samferdselsprosjekter, sikre våre innbyggere viktige medisiner som vi i dag «ikke har råd til», og sørge for at folk får den hjelpen de trenger. Ikke før i moderne tid har veivedlikehold og veibygging blitt prioritert like høyt som når FrP styrte. Nå er veibygging nedprioritert.

Les også

Kjepphester er dårlige til å dra, og de står i vegen for ny E6

For å gi et konkret eksempel: Ap, Sp, SV, Høyre, KrF og Venstre vil bruke svimlende 50 milliarder kroner på å dra strømkabler fra land ut til oljeplattformene, for å elektrifisere sokkelen med vannkraft. Dette vil ikke ha noe å si for de globale utslippene, men pynte på norske utslippstall. Det er ren symbolpolitikk fra de andre partiene. Gassen som i dag brukes til å drive plattformene sendes til Europa og brukes der. Utslippene kommer i Europa, ikke i Norge. Men vi har en felles atmosfære og derfor har det ikke noe å si for globale utslipp. Elektrifiseringen fører ren norsk vannkraft fra land til oljeplattformene, og resultatet er kun at strømprisene øker enda mer.

Hernæs kritiserer Nye Veier og omtaler dem som et problem. Kritikken burde heller rettes mot regjeringen som nå skaper usikkerhet rundt fremtiden til Nye veier. Nye veier har gjennomgående bygget veier billigere og mer effektivt enn statens vegvesen, noe som betyr at man får mer vei for pengene.

Når man først skal bygge vei, må man gjøre det ordentlig. Det er ingen grunn til å ha mindreverdighetskomplekser på Gudbrandsdalens vegne ved å legge opp til redusert standard. Store sesongvariasjoner i trafikken forsvarer firefelts vei, og det er bra for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Veitrafikken vil fortsette å øke i årene som kommer, og bygging av vei er en viktig investering for fremtiden. Vi vil bygge fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Under den forrige rødgrønne regjeringen så vi et enormt vedlikeholdsetterslep på norske veier. Det er ingen grunn til å anta at det skal forandre seg denne gangen. Selv kjører jeg så mye gjennom Gudbrandsdalen at jeg vet hvor viktig det er å få firefeltsvei. Dette vil gjøre det tryggere og raskere å komme frem både for folk og næringsliv. Det er helt riktig at politikerne må gjøre sine prioriteringer. FrP vil stoppe sløsingen og bygge Norge.

Sylvi Listhaug, partileder FrP
Tor Andrè Johnsen, Stortingsrepresentant for FrP fra Hedmark
Truls Gihlemoen, gruppeleder for FrP på fylkestinget i Innlandet