Stor interesse for 100 prosent i hjemmetjenesten: Disse har søkt

En stilling som nå er utlyst i Lillehammer kommune er en stilling som er en hundreprosentsstilling i hverdagsrehabilitering i Hjemmetjenesten.