Jeg burde nok ha visst at August Strindberg var en betydelig bildekunstner. Det visste jeg ikke, og jeg vil vel tro at jeg ikke er helt alene om det. Jeg har levd i den tro at August Strindberg (1849-1912) var en kjent og høyt verdsatt svensk forfatter og dramatiker. Det var han da også, men som vi nå er blitt opplyst om, også en interessant og begavet maler med bilder som tydeligvis står seg i kunstnerisk kvalitet og materiell verdi ut over kunstnerens egen levetid. 

Nå skal vi få oppleve et av Strindbergs arbeider i Lillehammer Kunstmuseum. Hvor lenge, er noe uklart siden det blir omtalt både som en gave og som et utlån. Uansett er det Sparebankstiftelsen som har betalt for bildet. Prisen skal ligge på rundt 80 millioner kroner.

Det er få om noe kunstverk i Lillehammer Kunstmuseums faste samling i dag som skiller seg ut av andre grunner enn den kunstneriske kvaliteten. Bildene er ikke underordnet andre hensyn, de har ikke en annen attraksjonsverdi enn det bildet selv representerer. Verken kunstner eller kjøpesum står i veien for opplevelsen av verket. Det er på mange måter befriende for oss som gjennom årene har fått et forhold til denne samlingen. At samlingen i grove trekk har en ramme i tid og geografisk tilknytning, gjør at det enkelte bildet står i en sammenheng og bidrar til en helhet. Det har så langt jeg  har forstått, også vært avgjørende for de innkjøp som er gjort ved tidligere anledninger.

Med dagens samling som utgangspunkt, ser jeg ikke helt hvor Strindberg passer inn. Jeg er redd det kan forstyrre mer enn berike. Dermed ikke sagt eller påstått at Strindberg ikke har andre kvaliteter som bildekunstner enn nær sagt, det å være Strindberg. Jeg har ingen grunn til å betvile dem som med faglig tyngde og troverdighet hevder at den svenske dikteren etterlot seg bilder av en ikke ubetydelig kunstnerisk kvalitet og verdi. Men det alene betyr nødvendigvis ikke at hans bilder har en selvfølgelig plass i enhver samling. 

At det skal satses på nordisk kunst er sikkert både gjennomtenkt og fornuftig. At et bilde av August Strindberg skulle være en sterkt ønsket og naturlig start på den satsingen, er kanskje ikke fullt så lett å få med seg. Det er all grunn til å frykte at et maleri til 80 millioner kroner av en verdenskjent svensk dikter vil kunne forskyve fokus og bidra til å svekke opplevelsen av dagens samling. Det vil i så fall være å gjøre så vel kunstmuseet som publikum en bjørnetjeneste. På den annen side, Strindberg og mange millioner skaper oppmerksomhet. Og det er som kjent ikke uvesentlig i vår tid!

Gunnar Tore Larsen, Lillehammer