Stor økning i fjelltrafikken

STOR TRAFIKK: Maskineier Tore Ølstad legger ned nye stikkrenner i Dalsidevegen på Lesja.

STOR TRAFIKK: Maskineier Tore Ølstad legger ned nye stikkrenner i Dalsidevegen på Lesja. Foto:

Til glede for hytte- og setereiere, bil- og fjellturister legger styret for Dalsidevegen i Lesja ned et stort arbeid vedlikehold og opprusting.

DEL

LESJA: I høst blir et stort antall gamle stikkrenner skiftet ut. Andre blir reparert for å stå bedre rustet når snøsmeltingen og vårflommen kommer for fullt.

Etter anbudsrunden for noen år siden er det maskineier Tore Ølstad, Lesja, som bistår vegstyret i vedlikeholdsarbeidet. Fra en rolig start på sommersesongen tok trafikken seg kraftig opp på sensommeren. Spesielt i august var det stor trafikkøkning sammenlignet med i fjor, får GD opplyst.

Artikkeltags