Stor pågang for bankene: – Kjenner du at du sliter økonomisk, ta kontakt!

– Det er ingen grunn til panikk om en har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronautbruddet, sier banksjef Bjørn Warnaar i DNB i Lillehammer.