Stor søkning til Ungdomsbasen og helsestasjonen: - Ingen overraskelse

Over 40 søkere har meldt sin interesse for stillingene som leder av Ungdomsbasen i Lillehammer og som miljøterapeut ved Lillehammer helsestasjon.