OSLO (Nettavisen): «Når det gjelder svevestrøv, er det ingen tvil: Diesel-bilen bør ut av garasjen og inn i byen», skriver det ledende tyske bilmagasinet Auto Motor & Sport i seneste utgave.

Magasinet har gjennomført en test som allerede har vakt oppsikt. Den viser nemlig at når det er biler med nye diesemotorer faktisk bidrar til å «rengjøre» luften når det er mye svevestøv i luften.

Testen viser at luften en dieselbil med ny motor slipper ut har lavere verdier av svevestøv enn luften den tar inn. Med andre ord: I stedet for å være en miljøversting, absorberer nye dieselmotorer svevestøvet i luften rundt seg og kan bidra til renere luft.

Auto Motor & Sport omtaler selv resultatet som veldig overraskende.

- Dette er et oppsiktsvekkende resultat, skriver magasinet.

Nettavisen har snakket med Transportøkonomisk Institutt (TØI), som er skeptisk til resultatet. Se kommentarer nederst i saken.

Problem

Flere norske byer har store utfordringer med nivåene av svevestøv (PM), som blant annet kommer fra veistøv fra dekk- og asfaltslitasje og eksos. Da Oslo i 2017 la ned et midlertidig og svært omdiskutert dieselforbud på grunn av luftforurensning, omtalte store medier som The Guardian, Spiegel og Financial Times både forbudet og reaksjonene.

Mange mente det stinket av dieselforbudet, og mente Oslo kommune i større grad burde gjort forskjell på nye og gamle dieselmotorer. Men blant kjøretøyene som fikk unntak fra miljøtiltaket i Oslo, var tunge kjøretøy som benyttet Euro 6-teknologi.

Nye motorer

Alle nyere dieselbiler har Euro 6-teknologi, og bokstavene som følger 6-tallet (for eksempel b, c eller d) indikerer hvorvidt de overholder de seneste utslippskravene eller ei.

Mens uavhengige studier har vist at nyere dieselmotorer er godt innenfor dagens grenseverdier for NOx, viser et ny studie at dieselmotorer som møter Euro 6d-TEMP-standarden faktisk absorberer svevestøv fra luften.

Testen er gjennomført av Emission Analytics, som er det verdensledende analysefirmaet for slike utslipp. De har gjort testen med nye dieselmotorer som følger den Euro 6d-Temp-standarden.

Luften tjener på dieselmotorer

Testen er gjennomført med fire biler, en BMW 740d, en Citroën C5 Aircross BlueHDi, en Kia Optima Sportswagon CRDi and en Volkswagen Tiguan TDI, og under en lang rekke forskjellige kjøreforhold, som varm og kald motor og med tung last.

Utvalget av biler var tilfeldig og skulle bare inkludere forskjellige typer biler, skriver magasinet.

Tallene viste at på korte turer (tre kilometer) og veldig lange turer (300 kilometer) med skitten luft var utslippene fra dieselbilene langt lavere enn i luften ellers.

«Her tjener luften nesten alltid på dieselmotorer», skriver magasinet.

Høye verdier

Dette skjer gjennom at filteret i dieselmotoren ikke bare absorberer mesteparten av partiklene som slippes ut av selve motoren, men tilsynelatende også øvrige partikler i luften. Filteret i nye dieselbiler fjerner dermed også svevestøv fra gamle dieselbiler.

For eksempel bidrar en Volkswagen Tiguan med en reduksjon på 43.578 partikler per kubikkcentimeter med uren luft ved en tur på tre kilometer, en reduksjon på 23.423 partikler per kubikkcentimeter ved en reise på 30 kilometer, og 34.487 partikler per kubikkcentimeter ved en reise på 300 kilometer. Uren luft er definert som 50.000 partikler per kubikkcentimeter.

I alle tilfellene gjorde altså diesebilen luften renere enn den var på forhånd.

Ved ren luft, definert som 10.000 partikler per kubikkcentimeter, er tallene imidlertid ikke like bra. En Tiguan bidrar fortsatt til renere luft ved en kort tur (3 km), men har utslipp på 19.577 partikler per cm3 ved en tur på 30 kilometer og 5.513 partikler per kilometer på en lang tur.

Skeptisk TØI

Christian Weber, forsker ved Transportøkonomisk institutt, er ikke overbevist av studien.

- Vi har sett liknende resultater på laboratoriet tidligere, og det samme gjelder for bybusser med Euro 6-teknologi. Som studien også nevner, så blir utslippene mye større så snart filtrene er fulle og trenger rengjøring. Det ødelegger en god del av budskapet om en rensende effekt, sier Weber til Nettavisen.

Han viser til at partikler fra bilene kommer ikke bare fra eksos.

- Svevestøv kommer også fra slitasje på vei, bildekk og bremser. Dersom man regner på den totale mengden partikler fra bil, er det rimelig å anta at dieselmotoren ikke akkurat er rensende for luften, sier forskeren og fortsetter.

- Det gir i utgangspunktet ikke mening å skulle kjøre bil for å rense luften - til det er det for mange andre utslipp man bør ta med i regnestykket, NOx og CO2-utslippet, blant annet, sier han.