– Det er ingen grunn til å senke skuldrene. De tiltakene som gjelder nå, gjelder mer enn noen gang. Det at man gradvis åpner opp skoler og barnehager, betyr ikke at faren er over. Det betyr ikke at vi ikke skal iaktta reglene som gjelder. Kampen er ikke ferdig, og som statsministeren sa er kampen på mange måter halvspilt, sa fylkesmann Knut Storberget under en pressebrifing onsdag.

Han viste til smittesituasjonen i Innlandet, der fylket i forhold til antall tester fortsatt har en ganske høy andel smittede sammenliknet med andre fylker.

– Dugnaden fortsetter, var Storbergets oppfordring.

Felles gjennomføring

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte tirsdag befolkningen om at hun gradvis vil åpne opp Norge, som blant annet innebar å åpne barnehager fra 20 april, og 1–4 trinn på barneskolene uka etter. Regjeringens planer er faglige og solid gjennomtenkt, og som bidrar til at man opplever det som trygt, mener Fylkesmann Knut Storberget.

Han hadde onsdag et møte med samtlige kommuner i fylket, hvor samtaleemnet i stor grad har vært knyttet til å ha en felles tilnærming og gjennomføringen av en slik gradvis åpning.

– Kommunene ga uttrykk av at de er opptatt av at vi skal gjøre dette i takt. Det handler om at vi skal få til informasjon ut til alle i Innlandet, og at man åpner skoler og barnehager på en trygg måte, sier Storberget.

Avventer nasjonale retningslinjer

I perioden der skolene har vært stengt, har rundt 50.000 elever i grunnskole og videregående i Innlandet deltatt i digital undervisning. Bakgrunnen til at skolene har vært stengt grunnet et ønske om å redusere smitte av korona viruset.

Nå åpnes det for at deler av elevene skal tilbake til klasserommene etter påske. Men det har blitt reist spørsmål om hvordan foreldre, spesielt i risikogrupper, skal vite at det er trygt å sende barna sine i barnehage og skole. Det er noe Fylkesmannen i Innlandet forventer skal bli besvart av nasjonale retningslinjer.

– Foreløpig må vi vente de nasjonale retningslinjene, og vi har en forventning om at det spørsmålet skal bli grundig behandlet i retningslinjene. Det er et viktig spørsmål som vil stille barnehageeiere og skoleeiere i en utfordrende situasjon i lang tid, sier avdelingsdirektør for barnehage og opplæring, Aasa Gjestvang, i Fylkesmannen i Innlandet.

Hytteforbud oppheves

Et annet tiltak regjeringen har valgt å oppheve, er det mye omtalte hytteforbudet. Innlandet er preget av mye hytter, og at hytteforbudet fraviker kan bety flere tilreisende. På spørsmål fra pressen om hva dette vil bety for Innlandet, svarte Storberget følgende:

– Nå vil det ikke være et lovforbud å dra på hytta. Men som regjeringen sa ønsker man ikke at folk skal reise unødvendig i landet. Folk må fortsatt ha en vurdering av behov og nytten av å reise på hytta. Dette er et tiltak vi faktisk må se hvordan slår ut, og som vi må vurdere løpende.

Om det blir en større trafikk til hyttene enn forventet, er noe som ifølge Storberget er vanskelig å spå.

– Jeg tror befolkningen har forstått budskapet, men i hvilken grad det vil slå ut er vanskelig å spå. Vår frykt har hele tiden vært at jobben som gjøres av det lokale helsevesenet kan bli presset. Vi skal være de første til å rapportere inn til sentrale myndigheter hvordan dette utvikler seg, sier Storberget.