Partiet som tradisjonelt sett har høy oppslutning i byer og tettbygde strøk, har trukket seg fra regjeringssonderingene. SV har sjekket ut av Hurdalssjøen Hotell, tilbake sitter de to distriktspartiene Ap og Sp. Mandag starter de opp igjen regjeringsforhandlingene.

Stemningen er tilsynelatende på topp så langt. Selv om Ap gjerne skulle hatt SV med i regjering, smiler begge partilederne bredt og viser tommel opp til media utenfor vinduet. Nå skal partiene utforme en felles politikk. Det kommer til å bli krevende.

Både Ap og Sp må levere på de store forventninger velgerne i distriktene har fått. Da Sp seilet fram på bølgen av et distriktsoppgjør, dro Ap fram sitt slagord fra mellomkrigstiden – «By og land, hand i hand» – for å vinne tilbake distriktsvelgerne partiet hadde mistet. Ap kan slå seg på brystet av etterkrigstidens industrireising. Sp har alltid stått nært norsk landbruk. De to partiene sin historie er knyttet til ulike deler av distriktene. Nå skal partiene bli enige om måter å snu distriktsutviklingen i en mer positiv retning.

Store pengene må brukes i distriktene skal valgløftene stå ved lag

Oppgaven er formidabel. Aldrende befolkning, fraflytting, tynnslitt kommuneøkonomi, sykehus med moderniseringsbehov, en oppstykket hovedveg, manglende togsatsing, nærpoliti, høye strøm- og bensinpriser og et kraftfullt bondeoppgjør er bare noen av utfordringene som venter i Gudbrandsdalen.

En dal hvor partiene til sammen fikk 60, 99 prosent av stemmene. Velgerne har satt sin lit til at disse to partiene kan skape forandring. Etter årets stortingsvalg har Ap og Sp sitt geografiske tyngdepunkt langt unna Oslo. Dette bør også gjennomsyre politikken som utmeisles i Hurdal.

Store penger må brukes i distriktene skal valgløftene stå ved lag. Folk som bor i distriktene må merke en ny Støre-regjering.