Storkontroll av tunge kjøretøy langs E6: – Positivt overrasket over utviklingen

Flere sjåfører fikk kjøreforbud, og noen måtte attpåtil kjøpe nye dekk. En storkontroll på Otta avdekket mangelfull sikring av last og dårlige dekk. Men leder for ukekontroll hos Statens vegvesen Øst ser en positiv trend.