Renholdet på Jørstadmoen militærleir nylig lagt ut på anbud. Igjen. Tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Forsvaret forstår ikke hvordan slikt kan skje, for på toppen av den strukturen renholdstjenesten på Jørstadmoen er en del av, sitter en forsvarsminister fra Senterpartiet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hele det siste året sittet sammen i regjering, og de har regjert på en felles politisk grunnlag. De skulle ta renholdet ut av anbudsmarkedet. De har snakket om storrengjøring i arbeidslivet.

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune sliter også med å forstå hvorfor Forsvarsbygg ikke innretter seg etter regjeringens politikk. – Begge partiene er omforent i synet på at renhold skal tilbake i egenregi i Forsvaret, så jeg kan ikke her og nå skjønne hva som hindrer oss i å gjennomføre det, sier Fasteraune.

Ting tar tid. At løpende kontrakter må fullføres, bestrider ingen. At det lyses ut og inngås nye kontrakter i strid med det som et helt år har vært rådende politikk er lite tillitvekkende, uavhengig av hva man måtte mene om konkurranseutsetting og markedsorientering. Om det er uttrykk for byråkratisk ignoranse eller politisk sendrektighet, er uvisst. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) toer sine hender, og kaster lite lys over hvorfor ting er som de er. Ansvaret ligger uansett på toppen, i dette tilfellet hos forsvarsministeren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er en travel mann i en krevende tid. Politisk ledelse i Forsvarsdepartementet har fanget fullt av viktige oppgaver utløst av krigen i Ukraina og de enorme spenninger som preger hele Europa. Det er mulig å forstå dersom enkeltsaker og spørsmål om kontrakter som den om renhold på Jørstadmoen ikke dukker opp i en statsråds synsfelt i en dramatisk hverdag.

Det bør likevel plage alle som er opptatt av politikk at det ikke er laget systemer som fanger opp og effektuerer politikkendringer uten unødig opphold. For Jørstadmoens del, betyr dette (minst) to års unødvendig utsettelse. For regjeringen blir saken et nytt eksempel på at politikk går sakte ...