Vi i Rødt Lillehammer vil uttrykke vår støtte til streiken som Fagforbundet, FO og YS fører mot private omsorgsbedrifter i NHO. Både kommersielle aktører og virksomheter eid av organisasjoner som Frelsesarmeen og Blindeforbundet er omfattet. Streiken dreier seg om at forbundene ønsker å øke minstelønn i bedriftene opp mot nivået i offentlig sektor.

I Lillehammer er to avdelinger av Stendi Heimta-konsernet omfattet av avtalen, i Gausdal en avdeling. I Ringsaker er fem ansatte ved Ringen Rehabiliteringssenter ute i streik. Ansatte i disse NHO-bedriftene fortjener i høgste grad vilkår på linje med offentlig ansatte.

Støtt Streiken!

Øyvin Aamodt, leder, Rødt Lillehammer