Gå til sidens hovedinnhold

Støtte til streiken om pensjon fra første krone

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


 i Sør-Gudbrandsdal vil uttrykke full støtte til den pågående streiken i sykehusene som opptjening av pensjon fra første krone. Det er en prinsipiell og viktig for arbeidstakere i dagens arbeidsliv.

I den offentlige debatten rundt sykehusstreiken, har arbeidsgiverforeningen Spekter anført tre hovedargumenter for å si nei til lønnskravet om pensjon fra første krone. Disse er:

– Spekter sier de skal sørge for at alle faste stillinger lyses ut i med minimum 20 prosent stilling.

– Spekter vil ikke gi medlemmer i LO og YS en bedre pensjonsordning enn andre yrkesgrupper i sykehusene.

– Spekter vil ikke lede an med å være bedre enn andre arbeidsgivere i arbeidslivet med å få pensjon fra første krone

LO i Sør-Gudbrandsdal mener problemet er definitivt størst for studenter, tilkallingsvikarer, vikarer, og de som enten ikke får, eller kan ha en høyere stillingsandel, og som pr. definisjon ikke er «fast ansatte».

Med dagens arbeidsliv, med mye bruk av bemanningsbyråer, vikarer, og lave stillingsbrøker, kreves det en større fleksibilitet fra arbeidsgiversiden og samfunnets side – for at den vedtatte pensjonsreformens mål om å sikre alle en god pensjon for alle fremstår som reell. Det er viktig i en tid hvor levealderen øker i samfunnet.

Det er ingenting i veien for at arbeidsgiverforeningen Spekter kan innfri kravet om pensjon fra første krone. Det er faktisk ganske vanlig i tariffavtaler å fremforhandle ordninger som er bedre enn minimumsgrensene i lover, forskrifter og annet regelverk. Det skjer uten at noen virksomheter fremstår som «ledende».

LO i Sør-Gudbrandsdal mener derfor at det ikke foreligger saklige argumenter for at Spekter ikke kan innfri kravet.
Faktisk bør arbeidsgiverforeningen Spekter gå foran og innfri kravet om pensjon fra første krone, slik at så denne streiken – som burde vært unødvendig – kan ta slutt.