Vi i Naturvernforbundet har i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening engasjert oss for å verne om sårbart fugleliv og verdifull natur ved Strålvatnet og Strålmyra i Nord-Fron kommune.

Vi er svært glade for at DNT Gudbrandsdalen nå har skrinlagt planene om å bygge hytta Dronningsetra i dette området. Turistforeningen har brukt tid og krefter på planlegging, og vi vet at planene om å etablere en hytte her var godt ment og kommer fra et oppriktig ønske om å tilrettelegge for gode naturopplevelser. Men, selv turgåere og en turisthytte kan utgjøre stor skade på sårbar natur.

Knut M. Ore har et innlegg i GD 16. november med tittelen Dronningsetra og redelighet, der han utrykker sin misnøye overfor det arbeidet Naturvernforbundets lokallag i Ottadalen og Sel og Arbeidsgruppa for vern av Strålvatnet har gjort for å bevare området.

Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon, og vårt naturvernarbeid gjøres i åpenhet. Det er helt riktig at vi har jobbet iherdig, gjennom en rekke kanaler, for å forsøke å stanse hytteprosjektet ved Strålmyra.

Gjennom over 100 år med naturvernarbeid så vet vi så altfor godt at både kommuner og fylkesmenn fatter vedtak og gir tillatelser til prosjekter som ødelegger natur. At Nord-Fron kommune og folk lokalt støttet byggeprosjektet, endrer ikke på det faktum at hytta var planlagt i et verdifullt naturområde, med en rekke sjeldne og sårbare arter, slik som blåstrupe, myrhauk, storlom, lappspurv, dobbeltbekkasin og trane. Dette er arter som forstyrres og fortrenges dersom mennesker kommer i nærheten av hekke-, oppvekst- og beiteområdene deres.

Knut M. Ore kommer med et oppsiktsvekkende utsagn rettet mot vår tillitsvalgte Nelly Karidatter Einstulen i GD 16. november: "På vegne av Arbeidsgruppa har hun over lengre tid brukt ytterligere framgangsmåter som jeg vil vurdere som ufine. Å legge press på entreprenøren som skal bygge hytta og på banken, er eksempler på det."

Vi reagerer på at Ore gir et uriktig bilde av vårt naturvernarbeid og anklager vår lokallagsleder og nestleder i fylkeslaget, Nelly Karidatter Einstulen, for å benytte ufine metoder i sitt naturvernarbeid. Til informasjon har ikke vår lokallagsleder hatt kontakt med verken bank eller entreprenør, verken som representant fra Naturvernforbundet eller som representant for Arbeidsgruppa. I kampen for å bevare Strålmyra har vi jobbet ærlig og åpent og aldri lagt skjul på våre hensikter.

Forrige uke presenterte Miljødirektoratet Naturindeks 2020, og igjen får vi alarmerende varsler og fakta om natur og arter i tilbakegang. Det er avgjørende at vi beholder de få urørte og fredelige naturområdene som fortsatt finnes. Fuglene i Strålmyra har få steder å flykte til om de skulle kjenne seg truet. DNT Gudbrandsdalen kan derimot velge å bygge Dronningsetra et annet sted, på trygg avstand til sårbar og verdifull natur.

Naturvernforbundet og Turistforeningen står sammen i en rekke saker, for vern av vassdrag, mot naturødeleggende vindkraft og for det enkle og naturvennlige friluftslivet. Og det skal vi fortsette med, selv om vi i denne saken har vært uenige.

Heidi Kristoffersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Oppland
Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet