29. april fikk vi en etterlengtet og fantastisk nyhet: DNT trekker hytteplanene ved Strålvatnet. Et unikt naturområde, nesten uforstyrret av trafikk og med et antall truede og sky fuglearter som få andre områder kan oppvise. Myrhauken kan trygt vende tilbake, det samme kan dobbeltbekkasin og ««fjellets sølvklokke» blåstrupa, og mange andre rødlistede arter.

I begrunnelsen har DNT ingen henvisninger til at hensynet til naturverdiene spilte noen rolle, men viser kun til at presset og belastningen på beslutningstakerne ble for sterkt. Det er urovekkende. Vi hadde lovet oss selv en ting dersom DNT trakk seg ut av Strålmyra: Da ville vi ønske DNT hjertelig velkommen tilbake til «stien vi pleide å gå sammen»: Den som går utenom de mest sårbare områdene, i tråd med DNTs egen naturvernstrategi for et naturvennlig friluftsliv.Nå er det vanskelig å si om DNT har lært noe annet av Strålmyra enn å bøye seg for press når belastningen ved å gjøre naturen vår fattigere blir for stor. Vi ønsker jo ikke et DNT som ved neste korsvei legger større vekt på om motstanden blir for stor enn på hvilke naturverdier som står på spill.

Nå vil DNT finne ut om Statskog har en annen tomt i området. DNT oppgir at de foreløpig ikke vet hvor langt unna Strålmyra den nye hytta vil havne, noe som ikke er uvesentlig. Men vi må kunne ta for gitt at DNT denne gangen innhenter og tar hensyn til informasjon fra naturfaglig kompetent hold før de bestemmer seg.

Nelly Karisdatter Einstulen, leder i Naturvernforbundet Ottadalen og Sel