Gå til sidens hovedinnhold

Strammere budsjett rammer brukere som er avhengig av tilrettelagte tjenester hardt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Lillehammer kommune er i en økonomisk krevende situasjon og de vedtatte reduksjoner går spesielt hardt utover brukere som er avhengig av tilrettelagte tjenester.

De som arbeider med de tilrettelagte tjenestene i Lillehammer kommune, gjør en glimrende jobb for mennesker som er avhengige av disse tjenestene. Et eksempel på dette er at det er konstatert lite Covid-19 smitte hos både ansatte og beboere. Dette vitner om et konstruktivt og samarbeid mellom de ansatte i alle avdelingene.

Pandemi-året 2020 gikk over i historien med et til dels utfordrende budsjett for alle de kommunale tjenestene. Budsjettet for 2021 ble i desember vedtatt i kommunestyret med reduksjoner for alle tjenester, også de tilrettelagte.

Lillehammer FrP er bekymret for kutt i årsverk innenfor flere deler av sektor for Helse og velferd. Vi ønsket å styrke budsjettet til Helsehuset med 5 millioner, hjemmetjenesten med 6 millioner, vi ønsket å legge inn 200 tusen kroner til støttekontakt for personer over 18 år og å gi 70 tusen til frivillige, i vårt alternative budsjett sammen med Pensjonistpartiet.

Det er planlagt reduksjon i årsverk på alle avdelinger med til sammen 10 millioner, som trer i kraft 15. februar 2021.

I og med at det blir færre ansatte til å utføre oppgavene, blir det store endringer både i organisasjon og ledelse innen de enkelte boenhetene. Det blir færre ansatte som allerede i dag har en meget anstrengt arbeidssituasjon for å kunne utføre de daglige oppgavene.

Det forventes at pandemien vil vare langt inn i 2021, og det må iverksettes mange tiltak for å hindre smittespredning blant beboere og ansatte. En reduksjon i antall stillinger vil nødvendigvis føre til nedprioritering av andre viktige oppgaver.

Budsjettvedtaket for de med tilrettelagte tjenester inneholder også følgende endringer:
– Nedleggelse av transporttilbud
– Nedleggelse av aktivitetstilbud «Farmen»
– og som tidligere nevnt reduksjon i rammen på 10 millioner.

Arbeid og prosess med å nedlegge transporttilbudet, som målet er å få nedlagt fra og med 15. februar, krever omfattende planlegging. Det er mange forhold som må vurderes, og alternative løsninger må etableres. De aller fleste som mottar tilrettelagte tjenester er avhengige av ulike transportmuligheter for å komme seg på jobb, og for å kunne delta i andre aktiviteter i samfunnet. Hvordan skal man finne løsninger som ikke fører til merkostnader for den enkelte bruker?

Farmen som har eksistert som et glimrende tilbud i mange år blir nedlagt, vedgruppa blir heldigvis videreført som aktivitet.

Dette er ikke en ønsket situasjon for dem som mottar tilrettelagte tjenester i Lillehammer kommune. Det handler for de ansatte om et særdeles utfordringer i arbeidet. Vi har tillit til ledelse og ansatte finner løsninger som ikke går utover den enkelte. Det viktige må være, er at aktiviteter ikke blir borte for en gruppe brukere i kommunen som er fullstendig avhengig av aktivitetene også i fremtiden og får de nødvendige tjenester som de har krav på etter lovgivningen.

Vi har forståelse for at budsjettnedskjæringer må føre til endringer, men det bør ikke være slik i et velferdssamfunn at de svakeste blir skadelidende.

Astrid Gaassand og Svein Helgesen, Lillehammer FrP