Tar tak mot overvann på Strandtorget

Vått: Overvann på Strandtorget er et velkjent problem. Foto: GD arkiv

Vått: Overvann på Strandtorget er et velkjent problem. Foto: GD arkiv

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved store nedbørsmengder har overvannet skapt trafikale problemer utenfor Strandtorget. Nå er søknad sendt om godkjenning av tiltaksplan.

DEL

Overvann på Strandtorget er et velkjent problem både for bilister og forretningsdrivende. Nå skal det graves, for å etablere et nygg overvannssystem.

Åpner for at Strandtorget får mer detaljhandel 

Grunnundersøkelse

I forbindelse med oppgradering av overvannskummene og ledninger på parkeringsplassen ved Strandtorget kjøpesenter, har Structor Geomiljø AS foretatt en miljøteknisk grunnundersøkelse. Structor har utarbeidet en tiltaksplan for å sikre at potensielt forurensende masser overvannet drar med seg på parkeringsplassen ved store nedbørsmengder, blir forsvarlig håndtert.

Strandtorget har tidligere fungert som avfallsdeponi for bark, plast og filt/cellulose, rivningsmasser og annet avfall som ikke har vært kontrollert.

Strandparken bygges om til nye forretninger og parkeringshus

Kontroll og oppfølging

Det er en del usikkerhet rundt forurensningen på området. Derfor vil det bli tatt kontrollprøver under utgravingen. Det er delvis kjent hvilke typer avfall som kan finnes på området, men grensene mellom tidligere deponier og eksakt hva som er deponert der er ikke kjent.

Tiltaksplanen beskriver også hvordan lagring av massene og håndtering av vann skal følges opp.

Mange punkter er listet opp for det som skal dokumenteres i en sluttrapport for forurenset grunn til Lillehammer kommune, både etter utført arbeid og i anleggsfasen.

Slik kan trafikkproblemene løses i Lillehammer

Artikkeltags