Terningkast 0: Strømmen bør «styres» av behovene

- Stor vannføring gjennom flomluker. Det viser vel at vannføringen i Lågen er for lite regulert, sett fra EU-hold?

- Stor vannføring gjennom flomluker. Det viser vel at vannføringen i Lågen er for lite regulert, sett fra EU-hold? Foto:

Av
DEL

leserinnlegg«Strømmen styres av EU», skriver Åse Nordnes. Hun er innbitt EU-motstander, og mener vel at ACER-medlemskap er bakvei inn i EU.

Hennes innlegg i GD er illustrert med foto av Hunderfossen kraftverk, med stor vannføring gjennom flomluker. Det viser vel at vannføringen i Lågen er for lite regulert, sett fra EU-hold? Det burde vel vært mulig å lagre noe mer vann i fjellsjøer som Rauddalsvatnet i Skjåk, Tesse i Lom og Gautsjøen/Aursjøen i Lesja, i stedet for å la så mye renne uutnyttet til Mjøsa?

«Poenget» her er at det svært vannkraftrike landet Norge – så langt – har nøyd seg med å dekke egne behov, i stedet for å eksportere utslippsfri kraft til visse andre land ved Nordsjøen, der det fortsatt er kullfyrte kraftverk, som «spyr ut» klimagassen CO2.

For over 30 år siden førte vanvittig eksperiment med stor atomreaktor i Tsjernobyl til katastrofe, så atomkraft ble «diskvalifisert» som energialternativ i mange land. Like etter det kom «drivhuseffekten» av CO2 – særlig fra kullfyrte kraftverk – opp som nytt alvorlig globalt problem. Norske politikere reagerte ikke på noe av dette; for med temmelig restriktiv Samlet Plan i tillegg til en serie verneplaner for vassdrag, ble det hard nedbremsing av vannkraftutbyggingen.

Med 2–3 store nye kraftkabler under Nordsjøen – i tillegg til de til Danmark og til Nederland, blir Norge fysisk sett del av stort felles kraftmarked i Nordvest-Europa. Dette blir store investeringer, som må nedbetales i kablenes «levetid». Det er rimelig om de som tar imot kraft gjennom kablene betaler det kablene koster, så det blir betydelig lavere kraftpris i eksportland enn i importland. Med eksport av kraft fra Norge, blir det altså ikke «import» av den kraftprisen som er i landet vi eksporterer til!

Mye av den norske vannkraften var billig å bygge ut. Dette har kommet forbrukerne til gode; men også staten har fått «sin» del, som særavgift på strøm. Hvis krafteksporten øker noe mer enn kraftproduksjonen – så det til tider blir prisdrivende kraftimport, så kan strømprisstigning i det minste bremses, med å kutte avgift til staten.

Hvis vi vil ha moderat strømpris, så må vi nok godta både mer vannkraft og noe vindkraft i Norge: Vi bør importere kraft bare når det er sterk vind og virkelig billig vindkraft i andre land ved Nordsjøen, og eksportere kraft i lengre tidsrom med svak vind der.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags