Trafikketatene har levert hvilke prosjekter de mener Samferdselsdepartementet bør prioritere å gi penger til i revidert Nasjonal transportplan.

I sine prioriteringer kutter de 12 prosjekter fra over hele landet, blant annet riksveg 15 over Strynefjellet.

Det skriver Aftenposten.

For to år siden la Stortingets transportkomité inn 1 milliard til oppstart i første periode av Nasjonal transportplan (NTP) (2022–2033) og 3,4 milliarder i andre periode. Det skulle være nok til en ny, lang tunnel som eliminerer 13 raspunkter på strekningen Skåre-Breidalen.

Nå foreslås dette kuttet.

Kommunikasjonssjef Kjell Solem i Statens vegvesen sier følgende til Aftenposten i en e-post:

– Vi ser at det er mange prosjekter som tidligere har ligget inn i NTP, som ikke kan realiseres i perioden 2025–2030, sier Solem.

Vegvesenet sier selv at vedlikehold og nytte vil trumfe store nye prosjekter de neste årene.

– Vi har sett på hva som er mulig og realistisk å få igangsatt, sier Solem.