Styrelederen inhabil når universitetssøknaden skal behandles

Styrelederen i NOKUT, Lise Iversen Kulbrandstad, jobber selv ved Høgskolen i Innlandet og er inhabil når universitetssøknaden skal avgjøres.