Hvem vil kjøre i en bil uten ratt? Hvordan er det mulig at mer enn 100.000 hus og hytter står i døde personers navn? Samt at ledere i norske bedrifter ikke aner hvem de arbeider for? Våre folkevalgte muliggjør skjult eierskap og sørger for at at store summer havner hos ukjente aktører.

Dagens næringsliv har sjekka ut 1350 norske selskaper og funnet at 800 har skjult eierskap. «Den daglige lederen av «Norsk Vind» vet i realiteten ikke hvem han jobber for», skriver Simen Tallaksen i Klassekampen 31/1. Prosjektet eies av et norsk selskap som eies av et tysk holdingselskap, som forvaltes av et investeringsfond i Luxembourg, som eies av ingen?

I fjor slapp «Tax Justice Network» (en ideell organisasjon for et åpent skattesystem og slutt på hemmelighold) en rapport. «Vindkraftens skyggeside» avslører at 7 av de 10, det vil si totalt 42% av vindkraftverk kan knyttes til skatteparadiser. Skattereglene har hull. Selskap med utenlandsk adresse slipper skatt og overskudd kan flyttes ut av landet. Hvem er det egentlig regjeringa styrer på vegne av?

«Småkraft» eier og drifter mer enn 160 små kraftverk. Eierne, Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft, solgte seg ut til det tyske investeringsfondet Aguila Capital i 2015. Hovedkontoret i Hamburg opereres fra Luxembourg. Aquila har kjøpt mesteparten av «NorskGrønnkraft» og har store aksjeposter i Jørpeland kraft samt 36% av aksjene i Tinfos, et teknologiselskap som utvikler, bygger, drifter og selger vannkraft. Eksemplene er ikke unike, men høyrepolitikk i praksis. Men det er nesten ikke til å tro at et parti for arbeidere vil ruinere norske virksomheter og gjenskape husmannstilværelsen.

Det norske folk merker på kropp og lommebokat norsk kraftproduksjon er utenfor politisk kontroll, og verre kan det bli når livsnødvendige ressurser ofres på spekulantenes alter. Det er direkte flaut å se hvordan de forskjellige partiene slår hverandre i hodet med syndebukkspaden. Alle, bortsett fra Rødt, har bidratt til utviklingen, i sovende tilstand eller ved å la seg forføre av dyktige lobbyister. AP viser null vilje til å ta å tilbake kontrollen de selv har gitt bort. «Vi må bare venne oss til store variasjoner i strømprisen», sier Barth Eide og fortsetter å lyve om kraftmangel og forsyningssikkerhet.

Forbud mot politiske løgner behøves. Vi er selvforsynt med strøm hvis vi ikke selger for mye ut. Eventuelt kan kraftproduksjonen øke med 30% hvis vi oppdatere eksisterende kraftverk. Landet vårt har hatt energisikkerhet siden 1993. Økt strømproduksjon og vindmøller til havs løser ikke problemet for folk, industri og næringsvirksomhet så lenge vi i tillegg til å betale skatt skal melkes fra flere jur enn vi har. Det eneste som duger er priskontroll og forutsigbarhet.

Matproduksjon er annet tema. Høye drivstoff- og kunstgjødselpriser øker ubalansen mellom inntekter og utgifter. Kan bøndene overleve? I dagens situasjon er matsikkerheten truet av prisstigning og ekstremvær. Å ivareta jordbruket er essensielt. I Kina bygger de opp store kornlagre. Her blir slike revet ned eller ombygd til boliger, som i likhet med mye annet havner på et spekulativt bloigmarked. Hvor framsynt er det?

Alt av hemmeligholdte forhandlinger og avtaler oppløser demokrati og velferd. Politisk styring sørger for å overgi makt over norske ressurser til skygger. Litt av et villniss å rydde opp i skal politikerne få landet på rett kjøl. Lite tyder på at de forstår sitt mandat: Å forvalte Norge til beboernes beste.