Styrk politiet i norddalen!

Av
DEL

debatt 
Etter at nærpolitireformen ble innført, har distriktene stadig tapt ressurser. Nå har Innlandet politidistrikt fått et nedtrekk på 49 millioner kroner. For oss betyr dette i praksis at vi her i distriktet mister enda flere ansatte ved at stillinger holdes vakante og trekkes inn, samt at vaktdistriktet blir ytterligere utvidet til å inkludere Midt-Gudbrandsdalen.

Dette skaper uholdbare arbeidsforhold for de ansatte men også utrygghet for innbyggerne. Det er også lite beroligende at politimesteren forsvarer en nedbemanning av en bil i vårt distrikt og hevder det fortsatt skal gis like gode tjenester for publikum.

Lange avstander resulterer ikke bare i lang ventetid men også i at operasjonssentralen må gjøre prioriteringer om hvorvidt det i hele tatt skal sendes ut patruljer til ulykker og andre hendelser. I dag er politiet nesten alltid den siste blålysetaten på hendelsesstedet, noe som igjen påvirker tryggheten til brann- og ambulanse personell.

Vi går inn i en tid med økt trafikk langs våre ferdselsårer. Dombås er et hovedknutepunkt og E136 er ulykkesbelastet hele året. Vi vet også at det er mange utenlandske vogntog og personbiler som flere ganger daglig kjører forbi våre tettsteder og om ruspåvirkede sjåfører som setter seg bak rattet og utgjør en stor fare for andre bilister. Dette er ikke unikt for bare oss, men avstandene i vårt distrikt er enorme. Fra før av er den gjennomsnittlige responstiden under enhver kritikk.

Hadde dere villet bosette dere eller jobbe i et slikt distrikt? Ville dere hatt vakt flere kvelder i uka, i et distrikt hvor du risikerer å kjøre i over en time utrykning for å komme frem til et skadested hvor ambulanse allerede har forlatt med pasient(er)? Hvor det ikke er en ekstra patrulje i nærheten og den eneste hjelpen du får er fra brannpersonell?

Dette er ikke en krisemaksimering men realiteten for oss som bor i Dovre og Lesja. Brannvesenet må i økende grad ta ansvar for akutte situasjoner, både når det gjelder politi og ambulanse, mens regningen blir påført kommunekassene.

Det er en ønsket løsning fra politiledelsen på Hamar at Nord- og Midt-Gudbrandsdalen blir sett på som en vaktregion. Basert på et snevert utdrag fra politioppdragslogg for april, juni, juli og august. Samtidig som en flytter beredskap til dag/kveld. Er dette tiltak som trygger våre innbyggere på at vi får bistand og pliktig hjelp når vi trenger det?

Beredskapen vår må nå styrkes. Hele landet er oppfordret til å feriere innenlands av hensyn til Covid-19. Gjennom å tilføre Nord-Gudbrandsdalen stillinger som følge av korona vil politiet etablere en forutsigbar hverdag for de ansatte, ivareta våre innbyggere og ikke minst trygge våre tilreisende.

Astrid Skomakerstuen Ruste, ordfører i Dovre
Mariann Skotte, og ordfører i Lesja

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags