Jordbruket er fundamentet for bosettinga i Gudbrandsdalen. Vi i Arbeiderpartiet går i år til valg på det tydeligste programmet for familie- og distriktsjordbruket i vår nyere historie. Vårt mål er å sikre bosetting, arbeidsplasser og aktivitet i Gudbrandsdalen i et evighetsperspektiv

Norge er et lite land, men mulighetene innen jordbruket er enorme. Og i Gudbrandsdalen har vi mye av det Norge trenger mer av i framtida; Skogen, jorda, matproduksjon og et reiseliv i verdensklasse gir oss uante muligheter. Men da må vi ha en ny politikk som satser på jordbruket og beitenæringa. Det er viktig for gardbrukerne selv, men det er også viktig for anna næringsliv som leverer varer og tjenester til landbruket. Reiselivet blir også fattigere dersom vi ikke viser større ambisjoner for å opprettholde det unike kulturlandskapet vår region.

Folk, dyr og framtidig rekruttering må derfor nå sikres. Det kan bare skje i en kombinasjon av:

  • Økte investeringstilskudd både for jord og bygg på våre små og mellomstore gardsbruk i Gudbrandsdalen.
  • Økt inntektsnivå for gardbrukeren.
  • Bedre velferdsordninger som ferie og fritid for arbeidsfolk på gardene.
  • Sikkerhet for dyr på beite med uttak av rovdyr i beiteprioriterte områder.
  • Styrka tollvern som bedrer betingelsene for norsk matproduksjon.

For å lykkes trengs en tydeligere og styrka landbrukspolitikk. Høyreregjeringens og Frps sentraliseringspolitikk må stanses øyeblikkelig.

Den ubalanserte gjeldsveksten og sentraliseringen har til og med falt på steingrunn i et flatt, lettdrevet og klimatisk mildt land som Danmark. Med økt gjeld har bøndene i praksis igjen blitt leilendinger. Bankene overtar landbruket. Det var aldri et spørsmål om tilsvarende politikk ville ramle sammen her hjemme i Norge – spørsmålet var bare når.

Heretter må politikken bygge på norgeskartet. I dag nektes dessverre gårdbrukere som Jørn Skoe fra Vinstra tilskudd til å ruste opp fjøset sitt til løsdrift, selv om myndighetene bestemmer at han må dette hvis han skal få lov til å fortsette med melkeproduksjon som arbeid og næring. Høyreregjeringen tvinger arbeidsfolk som Skoe til å skaffe seg enda større kvote for å kunne få støtte til å fornye bruket. Dette skjer til tross for at produksjonsvolumet på mange bruk i Gudbrandsdalen allerede er godt tilpasset til naturressursene med jorda og beitene i regionen vår.

En ytterligere sentralisering tvinger folk bare til å ta opp større lån og kjøp av stadig dyrere kvoter. Mye penger går til å dekke utgifter til kvoteleie.

I tillegg til bedre investeringstilskudd og et høyere inntektsnivå må vi ha en politikk som gir økt bruk av jord og beite i hele Norge. Det er bare slik selvforsyningen og sikkerheten til alle oss som innbyggere kan bedres. Soya fra Brasil er et resultat av jordbruk i Brasil. Dyr som høster eget fôr og eter gras fra jorda vår i Gudbrandsdalen, er et resultat av bruk av jord i Norge. For skape trygghet for folk må også beitedyrene våre i beiteprioriterte områder sikres. Høyreregjeringens ignorering av rovviltforliket på Stortinget er også sentraliseringspolitikk av kraftigste kost.

Nå er det på tide med et mer rettferdig Norge. Det er vanlige folks tur til å få trygghet og framtidstru i Gudbrandsdalen!

Rune Støstad, 2.-kandidat for Arbeiderpartiet i Oppland
Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet